جستجو 02636115 info@panasonic-alborz.com

راهکارهای مفید لوازم بزرگ خانه

توصیه های نگهداری و افزایش کارکرد لباسشویی
توصیه های نگهداری و افزایش کارکرد لباسشویی

نکات مهم در استفاده و نگهداری از ماشین لباسشویی به منظور افزایش کارایی و بالا بردن طول عمر ماشین لباسشویی توصیه می شود نکات زیر را در هنگام استفاده از دستگاه رعایت کنید

7 دلیل جمع شدن آب در لباسشویی
7 دلیل جمع شدن آب در لباسشویی

7علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی و چگونگی رفع خرابی ماشین لباسشویی

دلیل نشتی آب در ماشین لباسشویی
دلیل نشتی آب در ماشین لباسشویی

4 دلیل اصلی در نشتی آب از لباسشویی و چگونگی رفع آن