جستجو 02636115 info@panasonic-alborz.com

توصیه نگهداری برد های اسکن ( SS - SC ) تلویزیون پلاسما
توصیه نگهداری برد های اسکن ( SS - SC ) تلویزیون پلاسما

توصیه جلوگیری از خرابی برد های اسکن ( SS - SC )

توصیه های نگهداری Main Board تلویزیون پلاسما
توصیه های نگهداری Main Board تلویزیون پلاسما

4 توصیه مهم برای نگهداری از مین برد تلویزیون پلاسما

توصیه های نگهداری Power Board تلویزیون Plasma
توصیه های نگهداری Power Board تلویزیون Plasma

توصیه های نگهداری Power Board تلویزیونPlasma خرابی پاور برد، ارتباط مستقیمی با میزان زمان کارکرد تلویزیون و نوسانات ولتاژ ورودی به آن دارد. سوابق دستگاه های تعمیر شده در این نمایندگی نشان داده است، از میان عواملی که دلیل ایجاد خرابی برد پاور تلویزیون می شود، مواردی چون تغییرات غیر استاندارد ولتاژ ( نوسان برق) و طول کارکرد بالای تلویزیون، جزء اصلی ترین ها می باشند.

توصیه های نگهداری  TFT  (LCD) در تلویزیون LCD
توصیه های نگهداری TFT (LCD) در تلویزیون LCD

2 دلیل ایجاد خرابی در قسمت TFT (LCD) تلویزیون LCD 1.شکستگی در اثر ضربه 2.نشت مایعات با توجه به شکنندگی بالا در این قسمت، توصیه می شود

توصیه های نگهداری Power Board تلویزیون LCD
توصیه های نگهداری Power Board تلویزیون LCD

خرابی پاور برد، ارتباط مستقیمی با طول زمان کارکرد تلویزیون و نوسانات ولتاژ ورودی به آن دارد. سوابق دستگاه های تعمیر شده در این نمایندگی نشان داده است، از میان عواملی که باعث ایجاد خرابی برد پاور تلویزیون می شود، مواردی چون تغییرات غیر استاندارد ولتاژ ( نوسان برق) و طول کارکرد بالای تلویزیون، جزء اصلی ترین ها می باشند.

توصیه های نگهداری Main Board تلویزیون LCD
توصیه های نگهداری Main Board تلویزیون LCD

توصیه های نگهداری و دلیل وجود خرابی در Main Board تلویزیون LCD

توصیه نگهداری بکلایت تلویزیون LED پس از تعمیر
توصیه نگهداری بکلایت تلویزیون LED پس از تعمیر

توصیه نگهداری بکلایت تلویزیون LED پس از تعمیر

توصیه های نگهداری TFT ( صفحه نمایش) تلویزیون LED پس از تعمیر
توصیه های نگهداری TFT ( صفحه نمایش) تلویزیون LED پس از تعمیر

توصیه های نگهداری TFT (LCD) تلویزیون LED پس از تعمیر

بررسی خرابی t con تلویزیون LED پس از تعمیر
بررسی خرابی t con تلویزیون LED پس از تعمیر

2 دلیل اصلی خرابی T CON تلویزیون LED و پیشنهاد کارشناسان متخصص ما برای پیشگیری از خرابی

LD BOARD چیست؟ توصیه نگهداری LD BOARD تلویزیون LED
LD BOARD چیست؟ توصیه نگهداری LD BOARD تلویزیون LED

LD BOARD تلویزیون چیست؟ توصیه نگهداری از LED Driver یا LD تلویزیون LED پس از تعمیر

توصیه نگهداری power board تلویزیون LED پس از تعمیر
توصیه نگهداری power board تلویزیون LED پس از تعمیر

توصیه های نگهداری پاور برد تلویزیون LED پس از تعمیر

توصیه های نگهداری تلویزیون LED پس از تعمیر
توصیه های نگهداری تلویزیون LED پس از تعمیر

6 مورد از دلایل خرابی تلویزیون ال ای دی و توصیه های نگهداری از آن

توصیه های نگهداری تلویزیون Plasma پس از تعمیر
توصیه های نگهداری تلویزیون Plasma پس از تعمیر

3 مورد از توصیه های نگهداری تلویزیون پلاسما پس از تعمیر

توصیه های نگهداری main board تلویزیون LED پس از تعمیر
توصیه های نگهداری main board تلویزیون LED پس از تعمیر

بررسی 4 مورد از خرابی های مین برد (Main Board) تلویزیون LED

توصیه های نگهداری تلویزیون LCD پس از تعمیر
توصیه های نگهداری تلویزیون LCD پس از تعمیر

توصیه های نگهداری تلویزیون LCD پس از تعمیر